The Good Doctor Season2: Season 2

Your rating: 0
8 1 vote
สล็อตอเมริกาสล็อตเว็บตรง100%

ศัลยแพทย์หนุ่ม ที่เป็นทั้งออทิสติก และซาวองก์ ซินโดรม ได้รับการเลือกเข้าทีมผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง คำถามคือ คนที่ขาดมนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้คน จะสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้จริงหรือไม่?…

 • 2 - 1
  ep1 Mar. 31, 2023
 • 2 - 2
  Ep2 Mar. 31, 2023
 • 2 - 3
  Ep3 Mar. 31, 2023
 • 2 - 4
  Ep4 Mar. 31, 2023
 • 2 - 5
  Ep5 Mar. 31, 2023
 • 2 - 6
  Ep6 Mar. 31, 2023
 • 2 - 7
  Ep7 Mar. 31, 2023
 • 2 - 8
  Ep8 Mar. 31, 2023
 • 2 - 9
  Ep9 Mar. 31, 2023
 • 2 - 10
  Ep10 Mar. 31, 2023
 • 2 - 11
  Ep11 Mar. 31, 2023
 • 2 - 12
  Ep12 Mar. 31, 2023
 • 2 - 13
  Ep13 Mar. 31, 2023
 • 2 - 14
  Ep14 Mar. 31, 2023
 • 2 - 15
  Ep15 Mar. 31, 2023
 • 2 - 16
  Ep16 Mar. 31, 2023
 • 2 - 17
  Ep17 Mar. 31, 2023
 • 2 - 18
  Ep18 จบ Mar. 31, 2023